Agnieszka Wielewska – malarstwo / wernisaż

22 czerwca, 19.00

Agnieszka Wielewska – urodzona w 1992 roku w Gdańsku, obecnie mieszka na Żuławach Wiślanych, absolwentka Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (dyplom w 2017). Jest laureatką stypendiów, m. in. Stypendium im. Henry’ego J.T. Dorena, Stypendium Twórczego Marszałka Województwa Pomorskiego, Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańsk oraz Stypendium Rektora ASP w Krakowie. W 2018 roku otrzymała Nagrodę Teatralną Miasta Gdańsk za scenografię do spektaklu „Nie wierzę w śmierć”, została nagrodzona za dyplom malarski przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie i wyróżniona przez Galerię Zofii Weiss w Krakowie. W latach 2011-2013 studiowała również Malarstwo na ASP w Gdańsku oraz Historię Sztuki na UJ w Krakowie.

Jej obrazy prezentowane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą m.in. w Krakowie (Pałac Sztuki; Galeria Promocyjna ASP; Wojewódzka Biblioteka Publiczna), Sopocie (Państwowa Galeria Sztuki, SOPOTEKA), Debreczynie na Węgrzech (MODEM Center for Modern and Contemporary Art), Bielsku-Białej (Galeria Wzgórze), Warszawie (Galeria Stalowa, MNiSW), Kazimierzu Dolnym, Radomiu i Gdańsku.

Poza malarstwem zajmuje się plakatem, animacją filmową i scenografią teatralną (scenografie do spektakli w reżyserii Tomasza Kaczorowskiego m.in. w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, Teatrze Kochanowskiego w Opolu, Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku, w Teatrze Lalki Tęcza w Słupsku). Jest zaangażowana również w działania edukacyjne: współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Sopocie i Teatrem Polskim w Poznaniu.

Więcej informacji: https://wielewska.pl

o wystawie:
Wystawa obejmować będzie obrazy z dwóch cykli pt. „Epifanie codzienności” oraz „Pejzaże Żuławskie”. Pierwszy cykl to obrazy dyplomowe (ASP Kraków, 2017) skupione na poszukiwaniu światła: rozumianego w sposób afirmatywny i uświęcający chwilę. Światła bliskiego poezji, które wyabstrahowuje przedmioty i przestrzeń z ich oczywistości. Z kolei „Pejzaże Żuławskie” są wynikiem obserwacji krajobrazu Żuław Wiślanych. Są obrazami koniecznymi – charakterystyczna aura miejsca, w którym artystka mieszka, nie pozwala pozostać obojętnym. To temat wciąż przepracowywany, poszukujący nowych środków wyrazu.

Wystawa zrealizowana przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego w ramach Stypendium dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2018 przyznanego Agnieszce Wielewskiej.

Teatr i Baroteka BOTO

Teatr i Baroteka BOTO
ul. Bohaterów Monte Cassino 54B
81-758 Sopot