Fundacja Teatru BOTO została założona w 2010 roku w Sopocie przez grupę zapaleńców pragnących realizować odważne, nowoczesne i podejmujące dialog ze współczesnym widzem projekty artystyczne.

Wydarzenia, które co roku dla was tworzymy

Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja Artystyczna Sopot Non-Fiction

Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja Artystyczna Sopot Non-Fiction to unikalny przegląd poświęcony teatrowi dokumentalnemu. Podczas rezydencji artystycznej reżyserzy, dramaturdzy i aktorzy pracują nad projektami teatralnymi do których bazą są reportaże, wywiady, artykuły prasowe i inne materiały dokumentalne. Ich pracę zakończy Maraton Non-Fiction – dwudniowy pokaz w formule work in progres.

Oprócz rezydencji artystycznej Sopot Non-Fiction to również prezentacje spektakli, które powstały jako efekt poprzednich edycji festiwalu oraz przedstawień autonomicznych, reprezentujących nurt teatru dokumentalnego.

SOPOCKIE KONSEKWENCJE TEATRALNE

Do udziału w „Konsekwencjach” zapraszamy zarówno sceny zawodowe, jak i teatry nieinstytucjonalne oraz grupy i twórców amatorskich, którzy w swoich spektaklach zrezygnowali z rozmachu inscenizacyjnego, kumulując działania artystyczne na stosunkowo niewielkiej przestrzeni i w maksymalnie trzyosobowej obsadzie aktorskiej. Interesuje nas siła języka teatralnego skupionego na bliskości z widzem i twórcze poszukiwanie ekspresji scenicznej za pomocą zminimalizowanych środków technicznych.

Nieformalny Festiwal Piosenki Aktorskiej

Zaczęło się w 2013 jako Inauguracja Sceny Letniej Teatru BOTO, a teraz  tradycja trwa w ogródku Teatru BOTO.

Przegląd ma charakter konkursowy. Grand Prix Nieformalnego Festiwalu Piosenki Aktorskiej w Sopocie zdobędzie – jak co roku – Sylwia Góra Weber. Pozostali laureaci również zostali już wybrani.

Festiwal o Polski

Festiwal o Polski powstał z inicjatywny Magdaleny Smuk w 2017 i tak co roku kwitnie na deskach ogródku Teatru BOTO.

poetki, poeci, aktorzy, aktorki, śpiewaczki, pieśniarze, rzeźbiarki, malarze, tancerze, akrobatki i inni wszelcy wyraziciele fantazji ludzkiej i piękna

o POLSKI festiwal – jakość, która powstaje spontanicznie
jakość nieprzypadkowa, tworzona bowiem przez szczere talenty uczestników

Chętnie bierzemy udział w projektach innych m.in.:

Projekty archiwalne

Warszawa.doc

Warszawa.doc to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Teatru BOTO oraz Bemowskiego Centrum Kultury. Jego celem jest wspieranie rozwoju i propagowanie teatru dokumentalnego, jednego z najciekawszych zjawisk współczesnej kultury, łączącego sztuki performatywne, literaturę faktu i media. W ramach współpracy obu podmiotów reżyserzy, dramatopisarze i aktorzy z Warszawy będą mogli rozwijać i prezentować swoje spektakle dokumentalne warszawskiej publiczności. Przedstawienia, związane tematycznie ze współczesnością i historią Warszawy będą prezentowane także podczas festiwalu Sopot Non-Fiction, jedynego w Polsce przeglądu teatru dokumentalnego.

Projekt był realizowany w latach 2015/16

BOTO dla Młodych

„BOTO dla Młodych” to projekt Fundacji Teatru BOTO współfinansowany przez Urząd Miasta w Sopocie, obejmujący 3 cykle warsztatów teatralnych dla młodzieży (wrzesień – grudzień 2016 r.), w ramach których odbędą się:
• pokazy spektakli produkcji Teatru BOTO zakończone rozmową z twórcami,
• zajęcia teatralne z zakresu dramatopisarstwa, aktorstwa i reżyserii, zakończone pokazem mini spektakli/ etiud/ scen/ monologów/ improwizacji.

Teatr na nowe czasy

„Teatr na nowe czasy” to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Teatru BOTO i Fundacji Pomysłodalnia. Jego celem jest stworzenie atrakcyjnego modelu prezentacji sztuki oraz edukacji kulturalnej skierowanej różnych grup wiekowych. Projekt realizowany jest w formie Spotkań, które poświęcone są najciekawszym zagadnieniom tworzącym nowy teatr w Polsce. Przedsięwzięcie w obecnej formie obejmuje: warsztaty mistrzowskie, prezentacje spektakli teatralnych, otwarte debaty z udziałem praktyków i teoretyków teatru z kraju oraz lokalnego środowiska krytycznego i artystycznego.

BOTO współtorganizowało ten projekt w latach 2014/15

Scena Letnia Teatru BOTO w Młodym Byronie

Scena Letnia Teatru BOTO to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Teatru BOTO i Młodego Byrona przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Sopotu- Dworek Sierakowskich – to cykl wydarzeń scenicznych odbywających się na scenie, zbudowanej w ogrodzie Dworku Sierakowskich w Sopocie, w okresie wakacji (lipiec, sierpień). Na wydarzenia Sceny Letniej składają się spektakle,  pokazy filmowe, improwizacje teatralne, warsztaty, kabarety, recitale, koncerty oraz czytania.

Miało to miejsce w latach 2012-2014.

Bliżej teatru

„Bliżej teatru” to projekt Fundacji Pomysłodalnia, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na edukację kulturalną, która opiera się na kształtowaniu umiejętności odbioru współczesnego dzieła artystycznego w kontakcie z artystą i krytykiem, daje sposobność do kształtowania i  publicznego wypowiadania sądów, co jest zjawiskiem coraz rzadszym nie tylko wśród młodzieży.

Projekt rozpoczął się w roku szkolnym 2014/2015. Obecnie jest kontynuowany zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2015/2016. Projekt powstał dzięki dofinansowaniu Miasta Sopotu.