Davide Canepa – Duchowość przemysłowa 

5 lipca, 19.00

Davide Canepa urodził się w 1979 w Genui, na północy Włoch. Mieszka i tworzy w Sopocie. Wcześniej jego prace można było zobaczyć w wielu miastach europejskich, między innymi w Rzymie, Londynie, Rotterdamie i Barcelonie, a jego prace zostały
docenione przez kolekcjonerów na całym świecie.
Poprzez swoją sztukę Davide chce skłonić nas do refleksji nad naszym społeczeństwem, które budujemy codziennie poprzez własne wybory.
„Jesteśmy w historycznym momencie przemiany, mamy wszystkie narzędzia i możliwości, aby w końcu rozwinąć się jako jednostki. Jednak aby to umożliwić, musimy poddać głębokiej analizie wszystko, czego nas nauczono.”

Davide Canepa was born in 1979 in Genoa (Italy). He lives and creates in Sopot. Previously, his works could be seen in many European cities, including Rome, London, Rotterdam and Barcelona and his art got appreciated by collectors all over the world.
Through his art Davide wants us to meditate on the society we build every day with our choices.
„We are in the historical moment of change, where we
have all the tools and possibilities to finally evolve as individuals, but to do so we need to question everything we have been taught.”

www.davidecanepa.com
info@davidecanepa.com
www.facebook.com/DavideCanepaArtist

>>> wernisaż wystawy <<<
5 lipca, godz. 19:00

Teatr i Baroteka BOTO

Teatr i Baroteka BOTO
ul. Bohaterów Monte Cassino 54B
81-758 Sopot