Sylwia Góra Weber, nasza wiceprezeska, którą możecie oglądać u nas
w „Podróży do Buenos Aires”, „Nord-Ost”, „Wróżce z kranu” i „Zielonym mężczyźnie”
została nagrodzona za 2018 rok w kategorii teatr przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki.
wspaniale!