BOTO post-pandemicznie: Klimek / Skorczewski

2 lipca, 21:00

Wracamy powoli do rzeczywistości i wznawiamy cykl czwartkowych spotkań. W lekko zmienionej póki co formule – nie będzie to jam, nie będzie to koncert, ale będzie to spotkanie dwóch chcących podialogować ze sobą muzyków.

Ziemowit Klimek – kontrabas, moog
Adam Skorczewski – trąbka

Klimek/Skorczewski Jest to duet grająco-improwizujący, który gra, a częściej nawet improwizuje, po rozmaitych szlakach swoich muzycznych przystanków. Od najmłodszych lat indywidualnie szukali brzmienia w piasku, wodzie, drzewach i na łące, lecz dopiero odkrycie kontrabasu i trąbki pozwoliło im zacząć wyrażać się razem w pięknych melodiach i skocznych rytmicznie podziałach, dzięki którym tworzą duet idealny.

****
Obowiązują następujące wytyczne:
– na górę może wejść jedynie 25 osób
– obowiązują maseczki lub przyłbice dla wszystkich osób na widowni
– przed wejściem na górę należy zdezynfekować ręce
– przed wejściem każdy z uczestników zostanie poproszony o złożenie obowiązkowego pisemnego oświadczeni, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym

Bilety: 20 zł

Bilety online - przejdź

Teatr i Baroteka BOTO

Teatr i Baroteka BOTO
ul. Bohaterów Monte Cassino 54B
81-758 Sopot