BOTO post-pandemicznie: Alicja Serowik i Michał Ciesielski

23 lipca, 21:00

Wracamy powoli do rzeczywistości i wznawiamy cykl czwartkowych spotkań. W lekko zmienionej póki co formule – nie będzie to jam, nie będzie to koncert, ale będzie to spotkanie dwóch chcących podialogować ze sobą muzyków.

Alicja Serowik – wokal
Michał Ciesielski – piano

Alicja Serowik – wokalistka jazzowa pochodząca z Podlasia.
Ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku Jazz i muzyka estradowa, specjalność wokalistyka jazzowa w Akademii Muzycznej w Gdańsku (I st. w klasie Grzegorza Piotrowskiego, 2012; II st. w
klasie Krystyny Stańko) oraz Szkołę Estradową I i II st. im. Anny German w Białymstoku.
Wierna standardom jazzowym – wykonuje je najchętniej i najczęściej.
Jest laureatką licznych konkursów i przeglądów wokalnych, m.in. III Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenek Jacka Cygana (Grand Prix i Nagroda Publiczności) i XI Ogólnopolskiego Festiwalu „Sing, Jazz,
Blues” w Białymstoku (I nagroda).
Za swoje osiągnięcia artystyczne została w 2012 roku uhonorowana Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznawaną najwybitniejszym młodym polskim twórcom. W tym samym
roku otrzymała także Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Inspiruje się szeroko pojętą muzyką improwizowaną z elementami sonorystyki, muzyką ludową, a przede wszystkim muzyką kurpiowską. Duży nacisk kładzie na instrumentalne traktowanie głosu.

Michał Ciesielski – kompozytor, aranżer i pianista jazzowy. Ukończył z wyróżnieniem studia na specjalności Kompozycja i Aranżacja Jazzowa w Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie prof. Leszka Kułakowskiego. Przez rok studiował w Instytucie Jazzu w Katowicach w klasie prof. Jacka Glenca. Założyciel trio jazzowego Confusion Project. Michał ma na swoim koncie kilkadziesiąt autorskich kompozycji i aranży na przeróżne składy (od tria fortepianowego, przez kwartet smyczkowy, zespół wokalny, po big band i orkiestrę symfoniczną) w różnych stylistykach (jazz, muzyka poważna, pop, funk, gospel, muzyka do sztuk teatralnych i do filmu).
Jest laureatem licznych nagród (Międzynarodowy Konkurs
Kompozytorski im. Krzysztofa Komedy w Słupsku, Europejskie
Integracje Muzyczne w Żyrardowie, Fama 2011, RCK pro Jazz
Festiwal, School & Jazz Festiwal, Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Artystycznej Wschody (nagroda dla najlepszego akompaniatora),
Międzynarodowy konkurs jazzowy Big Sky 2016).
Od 2018 roku pracuje w Beijing Contemporary Music Academy, gdzie prowadzi klasę fortepianu jazzowego oraz aktywnie koncertuje na chińskiej scenie jazzowej.

****
Obowiązują następujące wytyczne:
– na górę może wejść jedynie 25 osób
– obowiązują maseczki lub przyłbice dla wszystkich osób na widowni
– przed wejściem na górę należy zdezynfekować ręce
– przed wejściem każdy z uczestników zostanie poproszony o złożenie obowiązkowego pisemnego oświadczeni, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym

Bilety: 20 zł

Bilety online - przejdź

Teatr i Baroteka BOTO

Teatr i Baroteka BOTO
ul. Bohaterów Monte Cassino 54B
81-758 Sopot