BOTO pandemicznie: Dominik Kisiel / Dominik Bukowski

10 września, 21:00

Cykl czwartkowych spotkań.
W zmienionej póki co formule – nie będzie to jam, nie będzie to koncert, ale będzie to spotkanie dwóch chcących podialogować ze sobą muzyków.
Dominik Kisiel – pianino
Dominik Bukowski – wibrafon

Dominik Kisiel
– gra w wielu zespołach jazzowych. Ze swoim zespołem Exploration Quartet w 2017 roku zdobył nagrodę główną na XX Ogólnopolskim Przeglądzie Młodych Zespołów Jazzowych i Bluesowych Gdyńskiego Sax Clubu’, a w lutym 2018 roku zdobył nagrodę główną w konkursie 'LOTOS Jazz Festiwal 20. Bielskiej Zadymki Jazzowej oraz otrzymał statuetkę Aniołka Jazzowego 2018.

Dominik Bukowski
– Wibrafonista jazzowy, kompozytor. W 2018 uznany za najlepszego wibrafonistę w ankiecie JAZZ TOP według magazynu Jazz Forum. Od 2003r. co roku zajmuje drugie miejsce w ankiecie JAZZ TOP w kategorii ,,Wibrafon Roku” . Był nominowany do nagrody GRAND PRIX JAZZ MELOMANI 2003 w kategorii „Nadzieja Melomanów Roku 2003” oraz „SZTORM ROKU 2005” przez trójmiejskie wydanie Gazety Wyborczej. Został również nominowany przez Dziennik Bałtycki w plebiscycie „Człowiek Roku 2005″.
 
****
Obowiązują następujące wytyczne:
– na górę może wejść jedynie 25 osób
– obowiązują maseczki lub przyłbice dla wszystkich osób na widowni
– przed wejściem na górę należy zdezynfekować ręce
– przed wejściem każdy z uczestników zostanie poproszony o złożenie obowiązkowego pisemnego oświadczeni, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym

Bilety: 20 zł

Bilety online - przejdź

Teatr i Baroteka BOTO

Teatr i Baroteka BOTO
ul. Bohaterów Monte Cassino 54B
81-758 Sopot