Z przyjemnością informujemy, że tegoroczne jury IV Sopockich Konsekwencji Teatralnych w składzie: Małgorzata Fijas, Joanna Gralińska i Arkadiusz Drewa podjęło decyzję o wynikach konkursu. Po analizie spektakli postanowiono przyznać:

I nagrodę – Dużą Konsekwencję Teatralną – w wysokości 5000 złotych 

„Axiom of Choice” zespołu HOTELOKO movement makers za zwrócenie uwagi na umykające naszej świadomości zmysłowe oddziaływania na komunikację międzyludzką.

III nagrodę – Małą Konsekwencję Teatralną – w wysokości 2000 złotych

 “Adama Mickiewicza liryczna próba odnalezienia się w branży rozrywkowej”, w którym Wojciech Tremiszewski w humorystycznej formie stawia poważne pytanie o to, co ciągnie za sobą potrzeba popularyzacji sztuki wysokiej.

II nagrodę – Średnią Konsekwencję Teatralną – w wysokości 3000 złotych

Angekok za udaną próbę przełożenia na język teatru mitów i legend ludów Północy.

Dziękujemy wszystkim za udział w IV edycji Sopockich Konsekwencji Teatralnych i życzymy wielu sukcesów w podejmowanych inicjatywach artystycznych.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!