Davide Canepa – The Wisdom of Water (Mądrość Wody)

18 września, 19:00

Davide Canepa to włoski malarz konceptualny. Pochodzi z Genui, mieszka i tworzy w Sopocie. Ma za sobą wiele wystaw w rożnych europejskich miastach, a niektóre jego prace można spotkać nawet za oceanem. Davide traktuje sztukę jako eksperymentalna podroż, której kierunkiem od początku jest znaczenie indywidualizmu w społeczeństwie. „Każda pojedyncza istota ludzka rodzi się doskonała i wyjątkowa z natury, ta pierwotna niepowtarzalność musi zostać w każdym z nas odnaleziona (i musi prowadzić nasze życie), co jest najtrudniejszym zadaniem w naszej egzystencji”.
 
 
Davide Canepa is an Italian conceptual painter. He comes from Genoa, lives and works in Sopot. He exhibited his works in many European cities, some of his paintings can be found overseas, too. Davide treats art as an experimental journey, the direction of which from the very beginning has been the importance of individualism in the society. ”Every single human being is born perfect and unique by nature, this original uniqueness must be found in each of us (and must lead our lives), which is the most difficult task in our existence.”
 
 
Zapraszamy serdecznie na wernisaż wystawy, który odbędzie się 18 września o godzinie 20:00 w Teatrze BOTO w Sopocie.

Teatr i Baroteka BOTO

Teatr i Baroteka BOTO
ul. Bohaterów Monte Cassino 54B
81-758 Sopot