„Ekspres do Jawy” | Konkurs Jednego Wiersza

24 listopada, 19:00

Serdecznie zapraszamy na konkurs jednego wiersza ekspresowy niczym Pendolino! 

Ziarna goryczy, a może jawna prowokacja? Chai latte czy pociąg do poznania? Nazwę wydarzenia interpretujcie dowolnie, lecz pamiętajcie – dla nas jesteście pasażerami pierwszej klasy.

To nie będzie bezpośrednia rywalizacja jak w przypadku typowych konkursów typu slamy poetyckie. Żadnego przeciwnika, tylko migoczący reflektor, wpatrzone oczy publiczności oraz czujne spojrzenia jury.
Spokojnie, lokomotywa nie odjedzie. Czekamy na Was w Teatrze BOTO na peronie nr 2, czyli w kameralnej salce na piętrze. Przygotujcie wiersze i zaprezentujcie je w dowolny sposób. Nie będziemy liczyć Wam czasu, ale liczymy na ciekawe występy w nowych, poetyckich smakach i aromatach.
Głosują zarówno doświadczeni jurorzy, jak i publiczność. Tak więc zwyciężą Ci, którzy przypodobali się wszystkim: artyści klasy speciality z pianką.

 Zasady
Głosy na występujących oddaje zarówno jury, jak i publiczność (w tym inni występujący). Swoje oceny umieszczają w przeznaczonych do tego indywidualnych kartach punktacji przygotowanych przez Organizatorów.
Kto wygra? O tym zadecyduje suma uzyskanych przez występującego punktów. Ma znaczenie zarówno głos wykwalikowanego jury, jak i osób z widowni. Dzięki temu werdykt jury nie jest ostateczny, chociaż nadal – bardzo istotny!
W tekstach będziemy szukać zarówno poprawności stylistyczno-kompozycyjnej, świeżości i oryginalności utworu, jak i ciekawej prezentacji!

 Wiersze oceni jury w składzie: 
Andrzej Fac, Dominika Lewicka-Klucznik, Anna Wieser, Paulina Kwiatkowska.

 Dodatkowe informacje 
– Na turnieju dozwolone będzie użycie rekwizytów i przebrań, lecz wyłącznie tych, które zatwierdzą Organizatorzy.
– Każdy uczestnik turnieju otrzyma unikatową opaskę na rękę, gwarantującą 20% zniżki na wszystkie napoje alkoholowe i bezalkoholowe w barotece BOTO.
– Sala teatralna liczy 55 miejsc siedzących. Pierwszeństwo w wyborze miejsc mają występujący artyści. Dla osób zasiadających w publiczności nie prowadzimy uprzedniej rejestracji ani osobnych zapisów tuż przed konkursem. Zachęcamy więc do punktualnego przybycia.
– Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do obostrzeń sanitarnych, związanych z ochroną przed COVID-19 tzn. dbanie o dezynfekcję rąk, zachowanie dystansu społecznego, noszenie maseczek ochronnych.

╰┈➤ : ̗̀➛ ˏˋ°•*⁀➷ Regulamin╰┈➤ : ̗̀➛ ˏˋ°•*⁀➷

1. Organizatorami Konkursu Jednego Wiersza „Ekspres do Jawy” jest fundacja Sztukowirówka – centrum inicjatyw artystycznych we współpracy z Teatrem BOTO.
2. Wstęp jest bezpłatny – zarówno dla publiczności, jak i osób występujących.
3. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres: sztukowirowka@gmail.com lub w dniu konkursu przed rozpoczęciem wydarzenia.
4. Uczestnik prezentuje jeden wiersz własnego autorstwa, napisany w języku polskim, nienagradzany na innych konkursach oraz niedrukowany w czasopismach literackich, publikacjach książkowych ani w Internecie.
5. Uczestnicy konkursu mają za zadanie osobiście zaprezentować wybrany utwór. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na zastępstwo podczas prezentacji przez inną osobę.
6. Uczestnik może korzystać z rekwizytów i/lub instrumentów muzycznych.
7. Występ nie posiada limitu czasowego.
8. Forma i tematyka wierszy są dowolne, a ich pole do interpretacji nieskrępowane.
9. Dla laureatów przewidziane są nagrody w wysokości:
 I miejsce – 200 zł + statuetka
 II miejsce – 100 zł.
 III miejsce – 50zł
Wyróżnienie/a – bilety na wybrane spektakle Teatru BOTO
10. Jurorzy oraz członkowie publiczności głosują na konkretnego artystę poprzez przypisanie mu określonej liczby punktów na specjalnie przygotowanej karcie.
11. Członek publiczności może wystawić następujące noty: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Uwaga! Ocenę 5 może wystawić tylko trzy razy.
12. Członek jury może wystawić następujące noty: 0, 10, 20, 30. Uwaga! Ocenę 30 może wystawić tylko dwa razy.
13. Po wypełnieniu indywidualnych kart do głosowania i oddaniu ich Organizatorom do sprawdzenia, członkowie jury mogą za pośrednictwem wspólnego, jednogłośnego werdyktu wystawić dodatkowe: 5, 5, 10, 20, 30 punktów dla wybranych poetów.
14. Finalni laureaci konkursu wyłaniani są poprzez zsumowanie wszystkich możliwych do zdobycia punktów: łącznej liczby punktów od widzów + łącznej liczby punktów na podstawie indywidualnych ocen jurorów + możliwych do uzyskania dodatkowych punktów w oparciu o wspólny werdykt jury.
15. Punkty liczą Organizatorzy i ponoszą pełną odpowiedzialność za dokonanie poprawnych rachunków.
16. Karta do głosowania uzupełniona niepoprawnie nie zostanie uwzględniona w obliczeniach.
17. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do obostrzeń sanitarnych, związanych z ochroną przed COVID-19 tzn. dbanie o dezynfekcję rąk, zachowanie dystansu społecznego, noszenie maseczek ochronnych.
18. Uczestnik poprzez uczestnictwo w wydarzeniu oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie punkty niniejszego Regulaminu, a tym samym wyraża zgodę na rejestrację i wykorzystywanie swojego wizerunku w celach promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Organizatorów: fotorelacja, transmisja online, wszelkie formy audiowizualne.
19. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prezentowane treści oraz nie dyskwalifikują wybranych uczestników. Uprzejmie uprasza się o okazanie szacunku do drugiego człowieka oraz otwartości na odmienne poglądy czy wyznawane wartości podczas występu.
20. W skrajnej sytuacji Organizatorzy mogą odmówić uczestnikowi użycia rekwizytów lub instrumentów muzycznych, o ile zostaną uznane za powszechnie niebezpieczne.
21. W skrajnej sytuacji Organizatorzy mogą poprosić o skrócenie / zakończenie występu, o ile ten w sposób odczuwalny przekroczy średnią długość występu pozostałych uczestników.
22. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów i zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz innego podziału nagród.

 Podsumowanie 
Co: konkurs jednego wiersza
Kiedy: 24 listopada (środa)
O której: start godz. 19:00
Gdzie: Teatr BOTO, ul. Bohaterów Monte Cassino 54B, Sopot.

Przybywajcie tłumnie!
Spotkanie poprowadzą dla Was: Zuzanna Tomaszewska & Witold Pozorski. 
Grafikę zaprojektowała: Natalia Żuk

Teatr i Baroteka BOTO

Teatr i Baroteka BOTO
ul. Bohaterów Monte Cassino 54B
81-758 Sopot