RUSZA NABÓR NA VI SOPOCKIE KONSEKWENCJE TEATRALNE!

 

VI Sopockie Konsekwencje Teatralne – ogólnopolski przegląd małych form scenicznych, który odbędzie się w terminie pomiędzy wrześniem a grudniem 2022 r.

Do udziału w “Konsekwencjach” zapraszamy zarówno sceny zawodowe, jak i teatry nieinstytucjonalne oraz grupy i twórców amatorskich. Idea, która przyświeca przeglądowi, to zaproszenie najciekawszych spektakli małoobsadowych z całej Polski. Ich wspólnym mianownikiem jest minimalna scenografia i maksymalnie trójka aktorów. Tematyka, rodzaj i forma są dowolne.

Przegląd ma charakter konkursowy, a spektakle oceniane będą przez powołane przez Organizatora jury, które przyzna następujące nagrody:
– I nagroda – Duża Konsekwencja w wysokości 5.000 zł,
– II nagroda – Średnia Konsekwencja w wysokości 3.000 zł,
– III nagroda – Mała Konsekwencja w wysokości 2.000 zł.
Dopuszcza się przyznanie innych kategorii nagród uzasadnionych artystycznie i merytorycznie werdyktem jury.

 

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 30.06.2022 ROKU