BOTO OPEN AIR: Nico & The Animals

20 lipca, 20:00

Już 20.07 w niezwykłą duchową i muzyczną podróż zabierze Was Nico & The Animals.
To połączenie ducha i ziemi w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie słyszano. Od hip-hopowych, ludowych mantr z celtyckimi akcentami, po łagodne piosenki o miłości, pokoju i samoumocnieniu. Wolność. Muzyka na czas. Powrót do natury.
Inspiracja Nico pochodzi z rozmów z nim samym, zwierzętami oraz prawdziwą magią natury i żywiołów. Pisane w samotności przez pożary. W poszukiwaniu zrozumienia drogi powrotnej do naszego prawdziwego sposobu bycia i pragnienia zamanifestowania świata kreatywności i wewnętrznego spokoju. Znajduje to odzwierciedlenie w jego pisaniu… Każda piosenka jest zaklęciem, które z pewnością sprawi, że zaczniesz myśleć o otaczającym cię świecie i przywoła ciekawy i pełen nadziei wgląd w samą tkankę rzeczywistości.
Nico (Brytyjczyk/Walijczyk) i Chia (Brazylia) spotkali się w Azji w 2020 roku. Urzekająca harmonia wokalna Chii wnosi do muzyki mistycyzm, który zabierze Cię za rękę do zakamarków serca.
***
Expressions and collaborations of spirit and earth in a way that has never been heard before. From hip-hop folk mantras with Celtic twists, through to gentle songs of love, peace and self empowerment… Freedom. Music for the times. Returning to nature.
Nico’s inspiration comes from conversations with himself, the animals, and the true Magick of nature and the elements. Written in solitude by fires. In the search for understanding the path back to our true way of being, and the desire to manifest a world of creativity and inner peace. This is reflected in his writing… Every song is a spell that will for sure get you thinking about the world around you, and invoke interesting and hopeful insights into the very fabric of reality.
Nico (British/Welsh) and Chia (Brazilian) met in Asia in 2020. Chia’s spell-binding vocal harmony brings a mysticism to the music that will take you by the hand into the corners of your heart.
Nico & The Animals will begin their acoustic tour of Europe in Spring 2022. Beginning in Lithuania, and working their way to Portugal to gather the full band, full of flutes, violin, and whatever feels right in the moment.
We are warriors of peace and empowerment, we harm no sentient creatures, and we meet everything with empathy, Magick and love.
 

Bilety: 25 zł

Bilety online - przejdź

Teatr i Baroteka BOTO

Teatr i Baroteka BOTO
ul. Bohaterów Monte Cassino 54B
81-758 Sopot