Ewa Prądzyńska Kostecka

Ewa Prądzyńska Kostecka – menagerka Fundacji Teatru BOTO w latach 2017-2020.

Ukończyła Kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Organizacji Rozrywki, Zarządzanie oraz Zarządzanie Instytucjami Kultury.

Od ponad 10 lat zaangażowana w festiwale teatralne zarówno od strony organizacyjnej, jak i artystycznej. Pracowała podczas m.in. Festiwalu Malta, Festiwalu Maski i Festiwalu Bliscy Nieznajomi, organizowała w Poznaniu Festiwal Teatrów Zależnych i Festiwal Raport Stara Gazownia.

Producentka Sopot Non-Fiction oraz Sopockich Konsekwencji Teatralnych w latach 2018-2020.