Monika Chybowska

Monika Chybowska – prawa ręka menagerki i bileterka w latach 2017-2021. Koordynatorka Niefikcyjnych Wolontariuszy Sopot Non-Fiction w latach 2019-2021. Z wyróżnieniem w kategorii Koordynatorka Roku podczas Sopockiej Gali Wolontariatu 2019 .

Amatorka teatru, improwizowanej poezji śpiewanej na Bluesowych Poniedziałkach i BOTO bankietów.

Licencjatka z Wiedzy o Teatrze na Uniwersytecie Gdańskim. Niegdyś związana z Teatrzykiem Błękitnego Czasu, Stowarzyszeniem Teatralnym INGENIUM, Teatrem NieUGiętych i Kompromisu Nie Będzie.