Sopockie Konsekwencje Teatralne

Sopockie Konsekwencje Teatralne – ogólnopolski sekwencyjny przegląd małych form scenicznych.

Do udziału w „Konsekwencjach” zapraszamy sceny zawodowe, jak i teatry nieinstytucjonalne oraz grupy i twórców amatorskich, którzy w swoich spektaklach zrezygnowali z rozmachu inscenizacyjnego, kumulując działania artystyczne na stosunkowo niewielkiej przestrzeni i w maksymalnie trzyosobowej obsadzie aktorskiej. Interesuje nas siła języka teatralnego skupionego na bliskości z widzem i twórcze poszukiwanie ekspresji scenicznej za pomocą zminimalizowanych środków technicznych.

Przegląd ma charakter konkursowy. Powołane przez Teatr BOTO sześcioosobowe jury wybierze trzy najlepsze przedstawienia, przyznając Dużą, Średnią i Małą Konsekwencję Teatralną.

Sopockie Konsekwencje Teatralne 2018

Tegoroczna edycja trwała od 16 września do 2 grudnia.

W ciągu 11 weekendów w Teatrze BOTO w Sopocie można było obejrzeć 14 prezentacji konkursowych, podyskutować o nich z twórcami i zagłosować na najciekawszy ze spektakli.

W tym roku nurtowi głównemu towarzyszyły słuchowisko na żywo i pokaz spektaklu pozakonkursowego.

Sopockie Konsekwencje Teatralne 2017

Pierwsza edycja trwała od 10 września do 17 grudnia.
Zobaczyć można było 13 prezentacji konkursowych.
Jury doceniło wysoki poziom artystyczny i intelektualny prezentowanych spektakli. Były one różnorodne zarówno pod względem treści, jak i form teatralnych. Doceniono również wartości estetyczne i emocjonalne wszystkich przedstawień.